Rezervácia na sv. omše

01.12.2022 - 27.02.2022

Termín sv. omše
Priezvisko
Meno
Telefón
E-mail

Rezerváciou súhlasím so spracovaním svojich údajov podľa zásad ochrany osobných údajov.