Rezervácia na sv. omše

07.12.2021 - 24.11.2021

Termín sv. omše
Priezvisko
Meno
Telefón
E-mail

Rezerváciou súhlasím so spracovaním svojich údajov podľa zásad ochrany osobných údajov.