Rezervácia na sv. omše

28.11.2023 - 27.02.2022

Termín sv. omše
Priezvisko
Meno
Telefón
E-mail

Rezerváciou súhlasím so spracovaním svojich údajov podľa zásad ochrany osobných údajov.